STT Danh sách các trường Đơn vị chủ quản Tỉnh thành
1 Trường trung cấp nghề An Khê Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai Gia Lai
2 Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Nam Quảng Nam
3 Trường Trung cấp nghề Cao Bằng Sở LĐ-TBXH tỉnh Cao Bằng Cao Bằng
4 Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai
5 Trường Trung cấp nghề Cơ điện Đông Nam Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai
6 Trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ Tổng cục Đường bộ Việt Nam Hải Dương
7 Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam Hải Phòng
8 Trường Trung cấp nghề Đức Hòa Sở LĐ-TBXH tỉnh Long An Long An
9 trường Trung cấp nghề Đức Hòa Sở LĐ-TBXH tỉnh Long An Long An
10 Trường Trung cấp nghề Đức Phổ Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ngãi Quảng Ngãi
11 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh
12 Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh
13 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An UBND tỉnh Nghệ An Nghệ An
14 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Bắc Ninh
15 Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Số 2 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam Đồng Nai
16 Trường trung cấp nghề Kon Tum UBND tỉnh Kon Tum Kon Tum
17 Trường trung cấp nghề Kon Tum UBND tỉnh Kon Tum Kon Tum
18 Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương TPHCM
19 Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang Bắc Giang
20 Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo UBND Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh TPHCM
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0