Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Trạng thái Download
49/2018/nd-CP 2018-03-30 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Chính phủ Còn hiệu lực
27/2018/TT-BLDTBXH 2018-12-25 Quy định về cơ chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Còn hiệu lực
15/2017/TT-BLDTBXH 2017-06-08 Quy định tiêu chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Còn hiệu lực
28/2017/TT-BLDTBXH 2017-12-15 Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Còn hiệu lực
822/LĐTBXH-GDNN 2020-03-11 V/v hướng dẫn nội dung và mức chi hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở GDNN công lập Bộ LĐTBXH Còn hiệu lực
1318/TCGDNN-KĐCL 2020-06-16 V/v thực hiện quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 2020 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
639/TCGDNN-KĐCL 2018-04-05 V/v thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn quản lý năm 2018 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
1938/TCGDNN-KĐCL 2018-08-20 V/v thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên địa bàn quản lý năm 2018 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
467/TB-TCGDNN 2021-03-24 Công bố đề thi phục vụ đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
473/TB-TCGDNN 2021-03-24 Thông báo về danh sách kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
3008/TB-HĐĐGKĐV 2020-12-21 Thông báo kết quả phúc khảo của người tham dự đánh giá cấp thẻ Kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2020 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
2901/TB-HĐĐGKĐV 2020-12-17 Thông báo điểm của người tham dự đánh giá cấp thẻ KĐV chất lượng GDNN đợt 1 năm 2020 và tiếp nhận đề nghị phúc khảo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
2334/TB-TCGDNN 2020-10-12 V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
2322/TB-TCGDNN 2020-10-09 Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ tham gia đánh giá kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020 (Đợt I) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
2248/TB-TCGDNN 2020-02-10 Thông báo đề thi mẫu phục vụ đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
2149/TB-TCGDNN 2020-09-17 Về viêc tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020 (Đợt 1) Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
1706/TB-TCGDNN 2020-07-30 V/v cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp khồng qua đánh giá năm 2020 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
DKHD 2020-07-08 Kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
294/QĐ-TCGDNN 2020-05-28 V/v Công bố danh sách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết trong thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Tổng cục GDNN Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
906/TB-TCGDNN 2020-04-29 V/v tổ chức lớp bồi dưỡng Kiểm định viên chất lượng GDNN lần 2 Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Còn hiệu lực
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0