Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Trạng thái Download
49/2018/nd-CP 2018-03-30 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Chính phủ Còn hiệu lực
27/2018/TT-BLDTBXH 2018-12-25 Quy định về cơ chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Còn hiệu lực
15/2017/TT-BLDTBXH 2017-06-08 Quy định tiêu chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Còn hiệu lực
28/2017/TT-BLDTBXH 2017-12-15 Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Còn hiệu lực
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0