Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Lao động thương binh và Xã hội

502 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

TPHCM

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2008  81  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2014  89  Hàn       
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Tên mô hình khung
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0