Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

UBND tỉnh Nghệ An

Đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An

Nghệ An

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2008  84  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
2008  84  227/QĐ-LĐTBXH  24/2/2014  25/02/2009 
2013  83  763/QĐ-LĐ TBXH  29/6/2019  06/03/2014 
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2014  88  Hàn       
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
2010 
2014 
2008 
2011 
2012 
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 2   Chương trình hợp tác giai đoạn 2 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao 
Tên mô hình khung
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề 
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0