Trường Cao đẳng nghề Lao động - Xã hội Hải Phòng

UBND Thành phố Hải Phòng

* Số 83 đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng * (cơ sở) Phường Nam Sơn, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng * Số 72 Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Tp.Hải Phòng

Hải Phòng

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Tên mô hình khung
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0