Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

Bộ Xây dựng

Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội Cơ sở: xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Hà Nội

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Tên mô hình khung
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0