Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt

UBND tỉnh Lâm Đồng

Số 1, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Lâm Đồng

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2009  87  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  09/02/2010 
2014  91  774/QĐ-LĐ TBXH  8/6/2020  09/06/2015 
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
2009 
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 2   Chương trình hợp tác giai đoạn 2 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
Tên mô hình khung
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề 
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0