Trường Cao đẳng nghề LILAMA - 2

Bộ Xây dựng

Km32, quốc lộ 51, Long Thành, Đồng Nai

Đồng Nai

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2014  88  Chế tạo thiết bị cơ khí       
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Dự án hợp tác với GIZ TVET  Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao. 
Tên mô hình khung
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0