Cao đẳng nghề Đồng Nai

UBND tỉnh Đồng Nai

Số 88 đường Nguyễn Văn Hoa, khu phố 1, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai

Đồng Nai

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2014  85  Nguội sửa máy công cụ       
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Tên mô hình khung
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0