Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Bộ Công thương

Số 6 đường Hoàng Diệu, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nam Định

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2009  86  209/QĐ-LĐTBXH  8/2/2015  02/09/2010 
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Tên mô hình khung
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0