Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số 4 đường Trần Quang Khải, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thừa Thiên Huế

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2013  82  763/QĐ-LĐ TBXH  29/6/2019  30/06/2014 
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2014  87  Quản trị khách sạn       
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
2013 
2008 
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 1   Chương trình hợp tác giai đoạn 1 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
Dự án hợp tác với Hội đồng Anh giai đoạn 2  Chương trình hợp tác giai đoạn 2 về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong các trường nghề được tập trung đầu tư thành trường Chất lượng cao  
Tên mô hình khung
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề 
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0