Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Xã Tam Hiệp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
2015  94  1923/QĐ-LĐ TBXH  28/12/2020  29/12/2015 
2010  94  271/QĐ-LĐTBXH  9/3/2016  10/03/2011 
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
2014 
2008 
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Dự án hợp tác với GIZ TVET   Lồng ghép công cụ đảm bảo chất lượng với hệ thống quản lý chất lượng tại các trường cao đẳng nghề được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao.  
Tên mô hình khung
Mô hình hệ thống quản lý chất lượng dạy nghề 
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0