Trung cấp nghề Tư thục Quản lý khách sạn Việt úc

Cty TNHH Tư vấn và Đào tạo Việt úc

Số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

TPHCM

Công lập

Năm KĐ Điểm Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm KĐ Điểm TCT Cấp độ QĐ cấp giấy chứng nhận DTC KĐCLDN Hiệu lực GCN Ngày cấp GCN
Năm đào tạo Số lượng kiểm định viên
Tên dự án được hưởng Nội dung dự án
Tên mô hình khung
Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0