Lãnh đạo cục
2016-03-21

 
Cục trưởng: Nguyễn Quang Việt
SĐT: 024 3974 0333
Email: vietnq.gdnn@molisa.gov.vn
 
 
 
Phó Cục trưởng: Trần Thị Thu Hà
SĐT: 024 3974 0333
Email: hattt@molisa.gov.vn
 
 
 
Phó Cục trưởng: Đào Anh Tuấn
SĐT: 024 3974 0333
Email: daotuan@molisa.gov.vn

 
 
 

Cổng dịch vụ công quốc gia
Cổng dịch vụ công trực tuyến

Thống kê truy cập

Trong ngày0

T.Truy cập0

Trực tuyến0